Wi-Fi verkon terveyshaitat
 

Wi-Fi verkon terveyshaitat

Toisin kuin televisio- tai radiosignaalit, Wi-Fi-verkon signaalit ovat tarpeeksi voimakkaita läpäisemään betoniseinät. Monet terveysasiantuntijat pitävät Wi-Fi-verkon tiedonsiirrossa käytettyä säteilyä erittäin vaarallisena pitkäaikaiselle terveydelle.

Nykyisen tieteellisen näytön perusteella monet julkisen terveydenhuollon asiantuntijat uskovat olevan mahdollista, että tulevaisuudessa tulemme kärsimään syöpäepidemiasta, joka johtuu rajoittamattomasta matkapuhelimien käytöstä ja kasvavasta väestön altistumisesta langattomille verkoille. Yhä useammat ovat ilmoittaneet saaneensa selittämättömiä oireita Wi-Fi-verkon läheisyydessä.

Käytitpä matkapuhelinta, tietokonetta tai katselet elokuvia internetistä, langaton teknologia on tehnyt elämästämme helpompaa. Asialla on kuitenkin ikävä kääntöpuoli. Monet väittävät, että altistuminen Wi-Fi-verkon säteilylle tekee ihmisistä sairaita, eivätkä kaikki edes tiedosta sitä.

Useat terveysasiantuntijat neuvovat, kuinka tärkeää erityisesti lasten on välttää liiallista altistumista langattoman verkon säteilylle. He kehottavat hallitusta ja teollisuuden toimijoita kehittämään menetelmiä, joiden avulla langattomia laitteita voidaan käyttää ilman riskejä vakavista terveyshaitoista. Päättäjien tulee ymmärtää, etteivät nykyiset käytännöt ole hyväksyttäviä. Yhteiskunnalle aiheutuvien terveysriskien olemassaoloa ei tule vähätellä. Näin totesi tri David Carpenter, Julkisen terveydenhuollon oppilaitoksen dekaani, New Yorkin osavaltion yliopistosta.

Wi-Fi-teknologia on niin tuoretta, ettei sen terveydellisiä pitkäaikaisvaikutuksia ole tutkittu. Tästä huolimatta matkapuhelinten ja tukiasemien terveysvaikutuksista on tehty tuhansia tutkimuksia. Näiden tutkimusten mukaan matkapuhelintekniikassa käytettävä säteily voi aiheuttaa syöpää.

Tanskassa viiden yhdeksäsluokkalaisen tytön ryhmä suoritti tieteellisen kokeen, minkä tulokset aiheuttivat kohun tiedeyhteisössä. Heidän kokeensa osoitti, ettei vihanneskrassi kasvanut langattomien reitittimien viereen asetetuilla kasvualustoilla.

Katso video
(eng.)

Selittämättömän oireet

”Tajunnan hämärtyminen. Se on ongelmistani pahin. Tajunnan hämärtyminen,” Suzanne Hoyt sanoi (oheisella videolla).

Hoyt kertoi, ettei hän ollut millään tavalla valmistautunut siihen oireiden ryöppyyn, mikä hänellä yht’äkkiä ilmeni.

”Päänsärkyä, hikoilua, kipua leukaperissä ja sydämessä. Se tuntui samalta kuin sydämen laajentuma.”  hän sanoi.

Hoyt kertoi oireiden alkaneen kun hän asensi langattoman verkon asuntoonsa.

”Vointini huononi, enkä tiennyt mistä se johtui.”

Kun langattomia verkkoja on läsnä kaikkialla, puistoista ravintoloihin ja takseihin, näyttääkin siltä ettei Hoyt ole yksin ongelmansa kanssa.

”Se oli kuin vahva poltteen tunne kasvoissa, nenässäni, leukaperissäni.”

Tilaa kutsutaan Wi-Fi yliherkkyydeksi, lääkäreiden mukaan kyseessä on todellinen oiretila, millä voi olla vakavia seurauksia.

Tri Carpenter toteaa Wi-Fi-säteilyn ja terveysoireiden välillä esiintyvän yhteyden saavan yhä enemmän tieteellistä todistusaineistoa taakseen.

”Mittava määrä todisteita viittaa vaikutusten puolesta. Yhteyttä ei ymmärretä 100 % varmuudella, mutta todisteet viittaavat siihen, että kyseessä oikea oireyhtymä, mikä aiheuttaa oikeita ongelmia oikeille ihmisille,” hän kertoi.

Kaikki lääkärit eivät pidä Wi-Fi:n ja sairauden välisen yhteyden osoittavia todisteita uskottavina.

”Kyseessä on psykologinen ilmiö,” sanoi neuropsykologi tri William Barr.

Tri Barr sanoi, että joillakin ihmisillä voi esiintyä oireita, mutta niiden todellinen syy löytyy muualta. Hän kertoi suggestion vaikuttavan ehkä asiaan.

”Heillä on käsitys siitä, että jokin asia voi aiheuttaa oireita. Kun se ovat yhteydessä tähän asiaan, heille voi kehittyä mainittuja oireita,” hän selittää.

Hoyt kertoo ongelman olevan todellinen ja hän toivoo elämänsä palautuvan normaaliksi.

”Pyrimme löytämään vaihtoehtoisen ratkaisun. Sen tulisi olla turvallisempi. Toisenlainen keino täytyy olla olemassa,” hän sanoi.

Säteily läpäisee kehon

Langattoman verkon säteily läpäisee kehon, mikä vaikuttaa solukalvoihin. Ajan myötä solut menettävät normaalin toimintakykynsä. Säteily häiritsee kehon luonnollisia energiakenttiä, mikä heikentää immuunijärjestelmän toimintaa, sekä aiheuttaa stressiä ja väsymystä. Se voi myös aiheuttaa päänsärkyä, keskittymisvaikeuksia, huimausta, ahdistuneisuutta, muistiongelmia, masennusta, yliaktiivisuutta, epätavallisen nopeaa sydämen toimintaa, kohtauksia, epilepsiaa, pahoinvointia, ihottumaa, unettomuutta, tinnitusta, korkeaa verenpainetta, aivovaurioita, autismia, diabetesta, fibromyalgiaa, hedelmättömyyttä, syntymävikoja, muutoksia perimässä, leukemiaa, syöpää ym. (Lähde)

Yksi huolestuttavimmista johtopäätöksistä lienee se, että matalimmat altistumistasot aiheuttivat suurimman vaikutuksen, mitä tulee veriaivo-esteen vuotoon.

Vuosikymmenten ajan suuryritysten rahoittamia, puolueellisia tutkimuksia on pidetty ”teollisten standardien” mukaisina. Nyt saatavillamme on satoja itsenäisiä, vertaisarvioituja tieteellisiä tutkimuksia, jotka osoittavat kiistattomasti langattoman tiedonsiirtotekniikan aiheuttamat terveyshaitat ”älykkäiden”, etäluettavien sähkömittarien käyttämillä aallonpituuksilla. Samaan aikaan kymmenille tuhansille ihmisille, joiden koteihin on asennettu ”älymittari”, on kehittynyt oireita, kuten unettomuutta, ihottumaa, päänsärkyä, ja vielä pahempia ongelmia. Monien on täytynyt jättää kotinsa lopullisesti terveysvaikutusten vuoksi. Vielä huolestuttavampi tilanne on niissä asuinrakennuksissa, mihin on asennettu jopa yli 30 ”älymittaria” yhteen sähköhuoneeseen. Terveysriskit ovat vieläkin korkeammat. Näin korkealle sähkömagneettiselle säteilylle altistumisesta ei ole tehty pitkäaikaistutkimuksia.

Maanantai 10.08.2015

Samasta aiheesta: Säteileekö?Aiheuttaako Wi-Fi-verkon säteily terveyshaittoja?


 

Terveyteen liittyvät aihealueet:


Onk's tietoo...

Onko sinulla tiedossa jokin artikkeli, jonka teema on terveyttä edistävä (neuvoksi) tai terveyttä haittaava (varoitukseksi). Jos se koskee elintarvikkeita se voi olla vaikka resepti. Siis ei mikään mummon lihapullaresepti vaan johonkin ruoka-aineiseen liittyvä terveysväittämä ja mielellään vielä todenperäinen.

Kerro meille siitä tai laita linkki josta se löytyy.


Sponsorointi