Sudoku

Sudoku ohjeet

Tässä kyseessä on 9 × 9 klassikko-sudoku, jossa on 9 riviä, 9 saraketta ja 9 lohkoa (3×3), joissa kussakin 9 solua. Koko ruudukossa yhteensä 81 solua. (eng. 9 rows, 9 columns and 9 blocks, 81 cells)

Pelin alussa osa soluista on jo täytetty valmiiksi, eikä niitä voi muuttaa. Loput tyhjät solut on täytettävä niin, että jokaisella rivillä, jokaisessa sarakkeessa ja jokaisessa lohkossa on oltava kaikki numerot väliltä 1-9, ja jokainen numero voi esiintyä vain yhden kerran.

Puuttuvat numerot ratkaistaan loogisella päättelyllä, ei arvaamalla:

Miten... -

Näissä esimerkeissä soluihin viitataan rivi/sarake osoittimella (row/column). Esim. kuvassa r6c3 viittaa riville 6 ja sarakkeeseen 3, jossa on numero 4. Lohkot (blocks) numeroidaan ylhäältä vasemmalta alkaen 1,2..8,9 alas oikealle, esim. b4.

Kuvan esimerkissä yksi helpoista paikoista on aloittaa lohkosta b6 ja siitä puuttuvalla numerolla 3. Miksi? Siksi, että vierissä lohkoissa on jo kolmoset, joten sen paikka tässä lohkossa on helppo päätellä.

Ainoa solu johon numero 3 sopii on r6c7 (merkitty vihreällä ympyrällä). Muihin lohkon soluihin 3 ei sovi, koska niissä samalla rivillä tai sarakkeella on jo kolmoset (punaiset ympyrät).

Nyt katsomme riviä r7. Huomaamme, että numerolle 1 löytyy vain yksi mahdollinen solu ja se on r7c7 (merkitty vihreällä ympyrällä). Muita saman rivin tyhjiä kohtia ei voi käyttää numerolle 1 koska niissä kohdin rivi kuuluu lohkoihin, joissa on jo ykköset (punaiset ympyrät).

Seuraavaksi voimme katsoa saraketta c9 ja lohkoa b9. Huomamme, että numerolle 6 löytyy vain yksi mahdollinen solu r8c9.

Samalla huomaamme, että pystysarakkeeseen c9 numero 4 sopii vain soluun r3c9.

Tässä näemme yhdellä silmäyksellä, että lohkoon b3 numero 5 sopii vain soluun r1c7. Rivillä r2 on jo numero 5, joten solut r2:c7,c8,c9 eivät käy numerolle 5.

Näin päätellen peli etenee vähitellen. Tarkastele tyhjiä kohtia ja puuttuvia numeroita riveittäin, sarakkeittain ja lohkoittain niin lopulta ratkaiset tyhjän solun numeron.

Eteen voi tulla tilanne, jossa tuntuu siltä ettei päättelemällä pysty ratkaisemaan enempää numeroita. Silloin kannattaa ottaa avuksi numeroiden merkkaamisen muistiin. Tämä on solukohtainen ominaisuus. Merkitse solun muistiin numerot, jotka ovat mahdollisia ja tee samoin samalla rivillä, sarakkeella tai lohkossa olevilla soluille. Tämä helpottaa päättelyä.

Jos hätä on suuri, voit aktiivin solun ratkaista 🆘-painikkeella.

Lisää Sudoku-opetusta voit saada mm. osoitteessa livesudoku.com

Aloitus ja pelaaminen

Aloita Uusi peli... ja valitse vaikeustaso, helppo, keskivaikea tai vaikea.

Pelaaminen

Aktivoi ruudukon jokin tyhjä solu hiirellä tai mobiililaitteissa napauttamalla. Aktiivinen solu on keltaisella korostettu. Ruudukon alapuolella on "numeronäppäimistö", josta valitset numeron hiirellä tai mobiilaitteissa napauttamalla. ⛔-painike on numeron poistoa varten ja 🆘-painikkeella saat oikean numeron aktiiviseen soluun ("hätäpainike").

Pöytäkoneissa ja kannettavissa voit käyttää myös näppäimistön ylärivillä olevia numeroita sekä nuoli-näppäimiä liikkumiseen solusta toiseen. Näppäimellä M voit aktivoida/deaktivoida .

Numerot muistiin

Soluun, johon on esim. kaksi vaihtoehtoa, voit kirjoittaa ne muistiin. Aktivoi solu, valitse ja valitse sitten numero. Kyseiseen soluun ilmestyy valittu numero pienenä yhteen kulmaan. Yhdessä solussa voi olla max. 8 numeroa muistissa. ⛔-painikkeella poistetaan viimeksi lisätty numero. Tai jos valitset numeron, joka on jo muistissa, se poistetaan. Nämä siis edellyttävät, että on valittu.

Kun solun numero ratkaistaan lopulta, kyseisen solun muistissa olevat numerot poistuvat automaattisesti. Lisäksi kaikista saman rivin, sarakkeen ja lohkon solujen muistista poistuu pelattu numero.

Talleta peli

Pelitilanteen voi tallettaa ja jatkaa samasta kohtaa kun palaat Sudoku-sivulle uudestaan. Uuden pelin aloittaminen poistaa talletetun pelin.

Vaikeustasot

Tasoja on kolme. Helppo, keskivaikea ja vaikea. Helpoimmalla tasolla ei yleensä tarvitse tehdä muistiin merkintöjä, mutta varsinkin vaikeimmalla tasolla sudokun ratkaisu ilman muistin käyttöä voi olla lähes mahdotonta.

Mitä vaikeampi taso, sitä vähemmän numeroita annettu (givens). Taso vaikuttaa sudokun sisällä myös sellaisiin ominaisuuksiin kuten (eng.) singles, twins, triples. Näiden perusteet voit opiskella täällä: livesudoku.com

Kun jokin rivi, sarake tai 3×3 lohko tulee oikein täytetyksi, muuttuu sen taustaväri vihreäksi, eikä siinä olevia numeroita voi enää muuttaa. Helpoimmalla tasolla on yleensä vain yksi oikea ratkaisu. Muilla tasoilla saattaa olla useampikin oikea ratkaisu, minkä vuoksi voi käydä niin, että jokin rivi, sarake tai lohko ei muutu vihreäksi vaikka se olisi loogisesti aivan oikein.

Tutustu myös muihin Mesta24:n peleihin...

© Mesta24 Games 2024